Životopis

Doktor Ludoviko Lazaro Zamenhof se narodil 15. prosince 1859 v Bialystoku v Polsku, který byl oddělený od Polska pod ruskou správu. Jeho otec byl profesorem cizích jazyků. Ve městě bydleli Rusové, Poláci, Němci a Židé. Zamenhof vyrůstal v mnohonárodnostním prostředí a již tehdy začal chápat problémy jazykové bariéry.

Ve škole byl první ve třídě, snadno se učil cizí jazyky. Jeho učitelé jej hodnotili jako velmi talentovaného. Později se jeho rodiče přestěhovali do Varšavy, kde nastoupil na gymnázium a tam studoval latinu a řečtinu. V Moskvě studoval lékařskou fakultu. Po necelých dvou letech přešel na univerzitu do Varšavy, kde byl v roce 1885 promován na doktora.

Při studiu v Moskvě si uvědomil tvorbu slov v ruském jazyku pomocí přípon. Podle toho pak vytvořil systém tvorby slov i v esperantu. Jednoduchá forma esperanta "univerzální jazyk"  byla hotova v roce 1878. Z roku 1881 známe tři různé verze mezinárodního jazyka.

Avšak již v roce 1887 předložil konečnou verzi mezinárodního jazyka. Během šesti let překládal klasická  světová literární díla.  Díky tomu tak vytříbil a prověřil svůj nový jazyk.

V roce 1887 vydal rusky brožurku s názvem: "Doktor Esperanto. Mezinárodní jazyk. Předmluva a úplná učebnice." Jeho pseudonym "Esperanto - Doufající"  se stal později i jménem jeho jazyka. Dr. Zamenhof žil a pracoval jako oční lékař ve Varšavě, kde zemřel 14. dubna 1917.