Zelená hvězda - jeden ze symbolů esperanta

Esperanto

Dr. L.L.
Zamenhof

Otec esperanta

E-Lingvo
Evropa bez
jazykových bariér

 

  Celosvětový jazyk?
 
  Kolik jazyků
  má angličtina?
 
  Esperanto se vrací
 
  Esperanto se stále
  vyvíjí a rozšiřuje
 
  Esperanto NET
 
  Esperantské hnutí
 
  Jindřiška Drahotová
  články a překlady
 
  Česká sekce ILEI
 
  Esperanto CZ
 
  Lernu NET
 
  Internacia lingvo en
  Europa unio
 
  Esperanto:
  myšlenky - názory
 
  Rezoluce UNESCO
 

  120 let esperanta

 

  Vikipedio

 
  Učte se esperanto
  pomocí videopohádek
 
  Hymna
  esperantského hnutí:
  text / hudba / zpěv
 

  Symboly esperanta

 
  Google esperanta
 

  Vetero en la mondo

 
  Relaxace při studiu
  esperanta
  AZ Kvíz
  Chci být milionář
  Kalendárium
  Toulavá kamera
  Objektiv
  Turbulence - magazín
  o počasí
  Aktuální hvězdná
  obloha
  Jsou hvězdy, které
  nehasnou (písničky)
  Karel Vlach - 100 let

  Melodie Beatles

 
  Potraviny na trhu:
 
Mapové výstupy
  z kontrolní činnosti
  Státní veterinární
  správy
 
  Už chodíte do kurzů
  čínštiny aneb
  Začněte, máte
  nejvyšší čas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALITY

Myšlenkou vytvoření univerzálního a pro všechen lid snadno naučitelného jazyka se zabýval už Jan Amos Komenský. Umělý jazyk esperanto (= Doufající) byl zkonstruován v roce 1887 L. L. Zamenhofem, s cílem vytvořit jednoduchý jazyk pro mezinárodní komunikaci. Nynější esperanto je výsledkem kolektivní práce několika set básníků, filologů, spisovatelů a tří generací jeho uživatelů. Za téměř 120 let bylo vytvořeno mnoho tisíc slov, výrazů, slovních obratů, metafor aj., a byly vypracovány desítky odborných slovníků pro různé vědní obory.

Esperanto je plánový jazyk, 93 % jeho slov je srozumitelných se znalostí románských jazyků, 90 % se znalostí germánských jazyků a 47 % pro mluvčí slovanských jazyků. Slovosled je volný a blízký jazykům slovanským. Kořeny slov jsou vybrány z hlavních evropských jazyků. V gramatice převažují apriorní rysy s důrazem na pravidelnost a snadnou naučitelnost, zároveň však umožňuje velmi přesné vyjadřování. (viz encyklopedie Wikipedie)

O české hlouposti
Každý ví, že je dnes na mnohých pracovních pozicích požadována znalost angličtiny. Horší už je, že je tímto jazykem každý den, prostřednictvím rozhlasového vysílání, masírován celý český národ. Ať posloucháte kteroukoli rozhlasovou stanici, většinou tam převažují anglicky zpívané písničky (jejichž slovům většina posluchačů nerozumí), přestože tam moderátor říká "hrajeme vám hezky česky". Stejné je to i v televizi, kde se např. v soutěži Česko - Slovensko má talent zpívalo téměř výhradně anglicky. To např. Němci si svůj rodný jazyk umějí jinak chránit. Podívejte se na jejich výpravné hudební pořady. Až na malé výjimky, které potvrzují pravidlo, tam neuslyšíte anglicky zpívanou písničku, všechny jsou zpívané německy. Český národ má velmi bohatou kulturní tradici, obsahující zlatý poklad českých písní. Tato tradice je dnes, jako spousta dalších atributů společenského života, pošlapána a zneuctěna. Pokud si chcete poslechnout krásné české a moravské písně,  a vnímat nejen hudbu, ale i text písní, který melodii umocňuje a obohacuje o základní lidské hodnoty, které se v současnosti ze společnosti pomalu vytrácejí, klikněte zde; Poslechněte si, jak krásně zní v naší mateřštině známá píseň Leonarda Cohena Hallelujah. Přečtěte si také článek Chraňme naši mateřštinu!  Zopakujte si češtinu: Online diktáty; Pravidla českého pravopisu;

 

Málokdo ví, že esperanto bylo z různých důvodů pronásledováno v podstatě od svého zrodu. Zajímavou studii o pronásledování esperanta, v překladu Jindřišky Drahotové, pod názvem Nebezpečný jazyk si můžete přečíst zde (studie je ve formátu PDF). Další články této autorky si můžete přečíst zde.

 

Podívejte se na záznam televizní reportáže o esperantu, kterou odvysílala Česká televize dne 19.2.2008 v pořadu Dobré ráno z Moravy a Slezska.

 

Proč angličtina nevyřeší jazykový problém a proč by se lidé měli učit esperanto? Odpovědi na tyto otázky přináší Claude Piron, přední belgický překladatel a esperantista. Jeho dlouholeté poznatky si můžete přečíst zde. (formát PDF)

 

Poslechněte si úsměvný rozhovor, který dokladuje jak angličtina může některým lidem zamotat hlavu. Toto se u esperanta nemůže stát.

 

Nevěřte reklamám !

Angličtina není snadná !

 

Vyučování angličtiny je hrozné
mrhání časem i penězi !

 

Angličtina brzdou pokroku ?

 

Perspektivy společného jazyka
jsou gigantické !

 

Anglická lobby v Bruselu bojuje
o vlastní obchodní zájmy!

 

Chcete být v EU podřadní ?

 

Ať se praotec Čech v hrobě obrací...

 

Co máte proti angličtině ?

 

Nečekejte, že EU podpoří Esperanto,
má zcela jiné cíle!!
  Čtěte také

 

Spisovatel a esperantista
Max Kašparů:
Co se stalo s naší dobou?
Český Portál

Ing. Josef Hron
Velký slovník
esperantsko - český

verze 11

 

 

 

 Stažení slovníku:

 verze 11 MS Excel

 Úvod a návod
 O autorovi slovníku
 Databázová verze
 slovníku

 

 

 

 Jazykové kurzy, slovníky, četba

 

 

 


On - line výuka:

 Multimediální učebnice
 od Theodora Kiliana
 
 Výuka na Lernu NET
 
  Multimediální kurz
  esperanta ke stažení
 
  On - line slovníky
  Multlingva Vortaro
 
  Polský projekt Esperantilo
  - automat.překlad mezi
  esperantem, polštinou,
  němčinou a angličtinou
 
 Esperanto v praxi:
  Chcete si dopisovat
  v esperantu? Adresy zde
 
  Publikace v esperantu
 
  Trocha poezie v esperantu
 
  STARTO - věstník Českého
  esperantského svazu
 
 Stáhněte si:
  Soubor pro psaní  
  esperantských znaků
 

  Učit se více jazykům ?

 

Reklama

Multimediální
encyklopedie
Krkonoš

Zajímavosti a úvahy

Malé zamyšlení
nad státním dluhem

Státní dluh, kdo a kdy
ho splatí?

 

Lidé dekódovali delfíní řeč a užasli: nejsme sami !

 

Proroctví o Evropě z Knihoven
palmových listů v Indii

 

Facebook je ekologická katastrofa lidské duše. Rozhovor
s Ebenem Moglenem

 

Stane se Facebook nástrojem
projektu INDECT?

 

Pojednání o soukromí
v informačním věku - aneb
"proč nejsem a nebudu
na Facebuku"

 

KONSPIRAČNÍ TEORIE

Georgijské poradní kameny

    © esperanto.wz.cz 2004 - 2018